• наркологический центр львов
  • лікування-наркоманії

Профілактика наркоманії та алкоголізму розглядається як одне з найважливіших і ефективних напрямків профілактики неінфекційної патології.

 В основі його лежить інтеграція цілого ряду теоретичних концептуальних підходів.  Розглянемо, перш за все, ряд етіологічних концепцій формування залежності від наркотиків і алкоголю.  Слід чітко визначити, що проблема вживання психоактивних речовин – це дуалістична проблема, пов’язана з особливостями індивіда, впливом на нього середовища і характером взаємодії між ними.

Обстеження підлітків і молодих людей в різних регіонах світу показують, що у них є виражені фактори ризику наркотизації і алкоголізації, що лежать в основі глибоких психосоціальних розладів, таких як ювенільна депресія, суїцидальна поведінка, формування алкоголізму і наркоманії, девіантна та делінквентна поведінка, тому, говорячи  про вживання психоактивних речовин підлітками та молоддю ми, перш за все, говоримо про специфічний феномен, що представляє собою конгломерат ознак, що включає безліч проблем, таких як сімейне неблагополуччя, комунікативні проблеми в сім’ї і з однолітками, втечі з дому, погана успішність і невідвідування школи, рання  вагітність і т.д.

Як правило, різні поведінкові, емоційні, фізичні розлади у підлітків і вживання ними психоактивних речовин тісно взаємопов’язані.  Виходячи їз цього, очевидна необхідність єдиного превентивного комплексу, основна мета якого – запобігти негативним наслідки і посилити позитивні результати розвитку людини.  Формування залежності від наркотиків і алкоголю, також як і інші психосоціальні розлади пов’язані з мультафакторним ризиком і факторами стійкості, які включають індивідуальні,генетичні, особистісні та середовищні фактори, а також індивідуальні варіанти взаємодії між ними.

У зв’язку з цим превентивні і лікувальні впливу, засновані на редукції факторів ризику і збільшення потенціалу факторів стійкості в певних умовах середовища набагато ефективніші, ніж превентивні дії, засновані тільки на зменшенні факторів ризику.